Complexe werkvormen

mapsofmemory-knag2015Eerder heb je bij vakdidactiek geleerd hoe je een degelijke ‘gewone’ aardrijkskunde les geeft. Maar bij aardrijkskunde kun je natuurlijk ook complexere werkvormen en leermiddelen inzetten. Dit hoofdstuk vormt als het ware de kroon op je vakdidactische scholing. Het gaat over drie werkvormen die wat meer van een docent vragen aan voorbereiding, klassenmanagement, vakdidactische uitvoering en evaluatie. Daarom de titel: ’meer dan een goede les’.

In dit hoofdstuk komen de volgende werkvormen een bod: leerlingen onderzoek laten doen, leerlingen leren denken met aardrijkskunde en met leerlingen aan wereldburgerschapsvorming doen. Dat zijn geen methodieken die je elke week gebruikt, maar ze zijn wel waardevol en horen onmisbaar bij goed aardrijkskundeonderwijs.

Dit hoofdstuk gaat over de vraag: hoe pas je complexere methodieken toe bij aardrijkskunde?

Naar de volledige tekst van dit hoofdstuk >>>