Lerarenopleiding

We hebben in Nederland verschillende opleidingen waar je opgeleid kan worden tot docent Aardrijkskunde. Hieronder een overzicht.

De PABO’s

Aan alle PABO’s in Nederland worden leerkrachten opgeleid om lessen in het basisonderwijs te leren verzorgen. Daarbij hoort ook het leren geven van lessen aardrijkskunde of wereldoriëntatie. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden in het basisonderwijs samen ook wel aangeduid als de zaakvakken.

De Tweede graads opleidingen

Wie aardrijkskundeles wil geven aan het vmbo en de onderbouw havo/vwo moet in het bezit zijn van een tweedegraads bevoegdheid. Die bevoegdheid kan behaald worden aan de volgende lerarenopleidingen: de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool InHolland in Amsterdam en Alkmaar, de Hogeschool Windesheim in Zwolle, de Fontys Hogeschool in Tilburg en Sittard, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Hogeschool van Rotterdam, de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

De Eerste graads opleidingen

Wie aardrijkskundeles wil geven in de bovenbouw havo/vwo moet in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid. Die bevoegdheid kan behaald worden aan de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast deze universitaire opleidingen verzorgen ook de Hogeschool Utrecht en de Fontys Hogeschool in Tilburg een opleiding tot eerstegraads docent aardrijkskunde. Deze opleidingen zijn specifiek geschikt voor leraren die bijvoorbeeld al een tweede graads diploma hebben.