HANDBOEK

vakdidactiekaard.inddIn 1995 werd het eerste vakdidactiekboek aardrijkskunde gepubliceerd. Het was een initiatief van de vakdidactici aan de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Het boek heeft jarenlang een nuttige functie vervuld in het opleiden van leraren, maar is inmiddels verouderd en in onbruik geraakt. Deels doordat er in het onderwijs allerlei veranderingen zijn ingetreden, deels omdat inhoudelijk de aardrijkskunde programma’s zijn gewijzigd en deels omdat er nieuwe vakdidactische methodieken en zienswijzen zijn ontstaan. Tijd dus voor een opvolger….

Volledige tekst hoofdstuk 1_inleiding | Bronnenbank | Video’s

Hoofdstuk 2 – Aardrijkskunde, wat is het voor vak?
Hoofdstuk 3 – Hoe geef je er les in?
Hoofdstuk 4 – De vormende kant van aardrijkskunde
Hoofdstuk 5 – Een aardrijkskundeles ontwikkelen
Hoofdstuk 6 – Aardrijkskunde laten leven
Hoofdstuk 7 – Kaarten geven te denken
Hoofdstuk 8 – De eigen omgeving en veldwerk
Hoofdstuk 9 – Het leerproces evalueren
Hoofdstuk 10 – Meer dan een goede les

Extra Hoofdstuk – Schetskaarten