Vormende kant

global-citizenOp school bereiden we leerlingen voor op een volwassen deelname aan de samenleving. Het leren omgaan met de steeds groeiende leefwereld is een uitdagende, stevige, levenslange klus.

De overzichtelijke leefomgeving heeft door moderne communicatie- en transporttechnologie definitief plaatsgemaakt voor een grenzeloos grote wereld die, ook nog eens, voortdurend verandert.

Bij aardrijkskundelessen leren leerlingen antwoorden te vinden op vragen over de ‘grote’ wereld. Het gaat hierbij niet alleen om kennis. Ook persoonlijke beleving van de wereld en bewustwording van de eigen plek hierin vragen aandacht en stimulans.

Dit hoofdstuk gaat over de vraag: hoe draagt aardrijkskunde bij aan wereldburgerschap?

Naar de volledige tekst in PDF >>>>