INTERNATIONAAL

Aardrijkskunde bij de buren

Het is interessant en leerzaam om te kijken hoe het aardrijkskundeonderwijs en het onderwijsgeografisch onderzoek buiten Nederland zich ontwikkelen.

IGU

Op mondiaal niveau is de Commission on Geographical Education van de International Geographical Union (IGU) de beste bron van informatie. De website is www.igu-cge.org. Daarop vind je onder meer nieuwsbrieven met literatuurverwijzingen, contactadressen van onderwijsgeografen in andere landen en de International Charter on Geographical Education. De Charter is in 2016 gepubliceerd: https://igu-cge.org/charters.htm. De Charter bevat de kernnoties van wat aardrijkskunde is plus een actieplan met punten om de positie van aardrijkskunde te versterken.

EUGEO en EUROGEO

Op Europees niveau zijn er twee organisaties: EUGEO en EUROGEO:
• – EUGEO(www.eugeo.eu) is het samenwerkingsverband van een twintigtal Europese geografische vakverenigingen waaronder het KNAG. EUGEO beoogt geografisch onderzoek en onderwijs te steunen. EUGEO organiseert daartoe congressen en ondersteunt publicaties en acties.
• – EUROGEO (www.eurogeography.eu ) is een NGO die aangesloten is bij de Raad van Europa. EUROGEO heeft veel ervaring met nationale en internationale projecten ten behoeve van het aardrijkskundeonderwijs. Training van leraren en het gebruik van digitale informatie zijn belangrijke onderdelen van het werk van EUROGEO. EUROGEO organiseert conferenties en workshops en ondersteunt vernieuwingsprojecten.