NIEUWS

NIEUWE SITE LEREN DENKEN MET AARDRIJKSKUNDE

Sinds kort is de  geheel vernieuwde website www.lerendenkenmetaardrijkskunde.nl in de lucht.

De oude website gaf de gebruiker een klein voorproefje van de boeken Leren denken met aardrijkskunde en Meer leren denken met aardrijkskunde. De nieuwe website biedt leraren meer. Het is namelijk een vrij toegankelijk digitaal platform met kant en klare leren denken opdrachten die leraren gratis kunnen downloaden en desgewenst gemakkelijk aanpassen voor hun eigen klassen. Naast  leerlingenmateriaal is er bij elke opdracht een uitgebreide docentenhandleiding met praktische aanwijzingen.

Naar de website >>>

 

 


 

– Dimensies –
Tijdschrift voor didactiek van de Mens-en Maatschappijvakken


Dimensies is een nieuw digitaal peer-reviewed tijdschrift voor de didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken.

Het doel van het Nederlandstalige tijdschrift is om ruimte te bieden voor artikelen over vakdidactisch onderzoek en onderzochte voorbeelden van samenwerking tussen mens- en maatschappijvakken. Dimensies richt zich als open-source tijdschrift op leerkrachten in het PO, tweede- en eerstegraads bevoegde docenten in het VO, vakdidactici en studenten aan lerarenopleidingen in het HBO en WO. Daarmee wil het tijdschrift voorzien in de behoefte aan Nederlandstalige vakdidactische onderzoeksartikelen voor de Mens-en Maatschappijvakken
Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM). De hoofredactie bestaat uit Tessa de Leur (HvA, UVA en LEMM), Hans Wessels (UU en Cito) en Hanneke Tuithof (Fontys, UU).

Dimensies zoekt redacteuren die zich minimaal twee jaar aan dit jonge tijdschrift willen verbinden. Naast twee redactievergaderingen waarin mogelijke thema’s en schrijvers worden besproken, beoordeel/redigeer je twee of drie artikelen per jaar op geschiktheid voor publicatie. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Van redacteuren wordt verwacht wij dat ze:
– aantoonbare affiniteit hebben met vakdidactiek van geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/-wetenschappen, economie, filosofie en/of godsdienst/levensbeschouwing
– affiniteit hebben met vakdidactisch onderzoek
– ervaring met redactionele taken of ervaring met het schrijven voor vaktijdschriften
– in staat zijn om onder tijdsdruk doelgericht te werken in teamverband
– artikelen beoordelen op kwaliteit en toepasselijkheid, en daarover advies uitbrengen aan de hoofdredacteuren. We streven naar een redactie waarin de afzonderlijke schoolvakken en de verschillende doelgroepen gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.

We ontvangen graag een korte motivatie en CV op het mailadres redactie@dimensies.nu. Vragen kunnen ook gesteld worden via dit mailadres.

Meer over de vacature >>>