Evaluatie leerproces

quayn_les‘Wordt dit ook gevraagd bij het proefwerk?’ is wellicht een van de meest gestelde vragen in een aardrijkskunde klaslokaal. Dat deze vraag door leerlingen vaak gesteld wordt is niet verwonderlijk. Overhoringen, toetsen en schoolexamens bepalen nog steeds voor het belangrijkste deel het cijfer dat een leerling op zijn rapport krijgt. Niet alleen voor leerlingen ook voor de leraar is evaluatie van het leerproces belangrijk: wat hebben leerlingen nu eigenlijk geleerd?

Adequaat toetsen en beoordelen is echter geen sinecure. Te vaak wordt gebruik gemaakt van de toetsen die bij de methode geleverd worden, terwijl het zelf ontwikkelen van een evaluatie-instrument een belangrijke vaardigheid is, die elke docent dient te beheersen.

Dit hoofdstuk gaat over de vraag: hoe kun je het leerproces evalueren en hoe maak je een goede toets?

De volledige versie van dit hoofdstuk in PDF >>>