Levend maken

2016-11-11-11-55-19Een willekeurige aardrijkskunde methode voor de tweede klas vmbo KGT bevat al gauw zo’n 75 begrippen. Ga er maar aan staan, om die allemaal te moeten leren. Het is vooral de taak van de docent om die voorstelbaar te maken, zodat de leerlingen snappen wat er mee wordt bedoeld. Goede leraren hebben een breed arsenaal aan methodieken achter de hand om moeilijke leerstofonderdelen te expliciteren.

Ze doen dat door te concretiseren: iets concreet, voorstelbaar, maken. Eigenlijk is concretiseren de meest basale, en de meest belangrijke vaardigheid van een aardrijkskunde leraar. Je kunt er de leerstof mee laten leven.

Dit hoofdstuk gaat over de vraag: hoe laat je de leerstof voor leerlingen leven?

Naar de volledige tekst in pdf >>>